نصب يونيت داخلی

نصب يونيت داخلي در دستگاه تهویه مطبوع از نصب يونيت داخلي در مجاورت وسائل گرمازا،از قبيل بخاري، شوفاژ، سيستم هاي رطوبت زن و اجاق گاز خودداري كنيد. بسته به وضعيت خاص ديوارها و سقف، فواصل لازم را جهت انجام تعميرات و سرويس آني در نظر گرفته و به فواصل توصيه شده اضافه كنيد. فاصلة توصيه شده از اطراف را با توجه به راهنماي دستگاه رعايت كنيد. قبل از انجام هر نوع سوراخ كاري نقشه صفحه پشتي و موقعيت سوراخ ها را با مداد روي ديوار مشخص كنيد. براي نصب پنل پشتي به فواصل داده شده در كاتالوگ دستگاه توجه كنيد. قبل از سوراخ كردن با مته هاي بزرگتر يا گرد بر از مته راهنما استفاده كنيد. جهت ايجاد سوراخ عبور لوله و سيم ها، از گردبر مخصوص استفاده كنيد. در صورتي كه ديوار از نوع پيش ساخته و گچي باشد.با احتياط بيشتري سوراخ كاري كنيد و از رولپلاك سايز بزرگتر استفاده كنيد. در صورتيكه آجر بكار رفته در ديوار از نوع سفال باشد،مراقب شكستگي ناگهاني سفال در زمان سوراخ كاري باشد. در چنين مواردي از حالت چكشي دريل استفاده نكنيد. در نصب صفحه پشتي از پيچ و رولپلاك كوتاهتر ولي زخيم تر استفاده كنيد. در صورت نصب روي ديوارهاي كاذب چوبي و يا پارتيشن هاي پلاستيكي از پيچ خودكار مناسب يا پيچ ومهره و واشر فنري استفاده كنيد. سوراخ عبور لوله ها بايد با كمي شيب به سمت بيرون ايجاد شود. تفاوت داکت اسپلیت و اسپلیت معمولی / کولر گازی کوچک

نکات نصب یونیت

حتماً توجه كنيد كه به وضعيت خروجي لوله آب كندانس شده توجه كنيد و هر گونه نشتي از محل اتصالات باعث تخريب رنگ و تبله كردن ديوار خواهد شد. مطابق شكل لوله تخليه آب، لوله هاي اصلي و سيستم برق را بصورت يك مجموعه لوله با نوار لنت پولي اتيلن (نوار پرايمر) جفت جور كنيد. توجه شود حتماً لولة تخليه بگونه اي باشد كه تخلية آب براحتي صورت بگيرد. حتماً توجه كنيد كه به وضعيت خروجي لوله آب كندانس شده توجه كنيدو هرگونه نشتي از محل اتصالات باعث تخريب رنگ ديوار خواهد شد. نصب يونيت داخلي / نصب یونیت / یونیت داخلی / نصب کولر گازی / کولرزانتی / کولرگازی زانتی /نصب زانتی / یونیت زانتی /  zaneti  / تعمیر اسپلیت

نصب يونيت خارجی

براي نصب يونيت خارجي بايد به موارد زير توجه داشت: محل نصب يونيت خارجي بايد به نحوي انتخاب شود كه هواي خروجي و صداي حاصل از دستگاه مزاحمتي براي همسايگان ايجاد نكند.
نصب يونيت داخلي / نصب یونیت / یونیت داخلی / کولر گازی اینورتر زانتی/ نصب کولر گازی / کولرزانتی / کولرگازی زانتی /نصب زانتی / یونیت زانتی / zaneti / اسپلیت

نصب يونيت داخلي / نصب یونیت / یونیت داخلی / نصب کولر گازی / کولرزانتی / کولرگازی زانتی /نصب زانتی / یونیت زانتی / zaneti / اسپلیت / کولر گازی اینورتر زانتی

دستگاه بايد در محلي نصب شود كه براحتي هواي مورد نياز توسط آن دميده شود. در صورت عدم رعايت اين نكته هواي دميده شده از كندانسور مجدد برگشت ميشود و باعث اورلود كمپرسور خواهد شد. بدين منظور رعايت فواصل استاندارد ضروري مي باشد. خروجي و ورودي دستگاه نبايد پوشانيده شوند. محل نصب بايد استحكام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد. در محل نصب نبايد خطر نشت گازهاي قابل اشتعال وجود داشته باشد. در صورت نصب يونيت روي بالكن يا لبه پنجره به علت وجود ارتعاشات كمپرسور از لرزه گير مناسب  استفاده كنيد و در صورت استفاده از اتصال پيچ و مهره در اسكلت نگهدارنده يونيت داخلي حتماً از واشر فنري استفاده كنيد. حتماً توجه فرماييدكه يونيت خارجي حتي المقدور نبايد در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار گيرد يونيت خارجي را در نزديكي خروجي فن هاي اگزاست، دودكش،هود آشپزخانه و محل هاي آلوده به ذرات معلق در هوا، نصب نكنيد. اطلاعات کولر گازی / تهویه مطبوع چیست

نکات نصب یونت خارجی

فضاي لازم جهت انجام عمليات سرويس و تعميرات انواع کولر گازی را در اطراف يونيت خارجي در نظر داشته باشيد. در صورت نصب چند دستگاه يونيت خارجي كنار هم فاصله جانبي حداقل 80 سانتيمتر را رعايت فرماييد.يونيت هاي خارجي در صورت مجاورت بصورت موازي تحت تاثير هواي خروجي يكديگر قرار مي گيرند. از اطلاعات موجود در نمودار فواصل لوله گذاري جهت تعيين فاصله مناسب يونيت خارجي و داخلي استفاده كنيد. خرید کولرگازی در صورت نصب يونيت خارجي روي بام و شيرواني و نياز به سوراخ كردن سقف جهت عبور لوله به سمت پايين، بعد از نصب لوله ها حتماً محل سوراخ را با خمير مخصوص آببندي كنيد. فضاي لازم جهت انجام عمليات سرويس و تعميرات را در اطراف يونيت خارجي در نظر داشته باشيد. در صورتيكه دستگاه داراي حالت گرمايشي باشد،درپوش تخليه آب يونيت خارجي را نصب و مسير مناسبي براي تخليه آب درنظر بگيريد. در هنگام خرید دستگاه حتما از محصول با برچسب انرژی مناسب استفاده نمایید گاز R410 دوستدار محیط زیست تاریخچه کولر گازی راهنمای کولرگازی زانتی کولرایستاده
فهرست