تهويه مطبوع چیست

تهويه مطبوع چیست عمل تهويه مطبوع عبارت است از انجام عملياتي روي هوا تا بتوانيم شرايط هواي محل مورد نظـر را براي زيستن، كاركردن يا عمليات صنعتي راحت و مناسب كنـيم . ايـن شـرايط عبارتنـد از كنتـرل درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا بطور همزمان كه طبق روش معيني بطور اتوماتيك ثابت بماند يا تغييــر كنــد . در تهويه مطبوع بايد عوامل مختلف هوا را تنظيم و ثابت كرد كه اهم آنها عبارتند از درجـه حـرارت، رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف كردن هوا از گرد وغبار و از بـين بـردن باكتريهـا و ويروسـهاي
تهويه مطبوع چیست / کولرگازی / اسپلیت / تهویه مطبوع صنعتی / کولر زانتی / کولر گازی زانتی / اسپلیت / زانتی / zaneti / تهویه مطبوع خانگی

تهويه مطبوع چیست / کولرگازی / اسپلیت / تهویه مطبوع صنعتی / کولر زانتی / کولر گازی زانتی / اسپلیت / زانتی / zaneti / تهویه مطبوع خانگی

موجــود در آن مــي باشــد. همانطور كه مي دانيد بدن انسان در اثر انرژي كه با خوردن مواد غذايي و با صـرف اكسـيژني كـه از هوا تنفس مي كنيم، بدست مي آورد، قادر به ادامه حيات مي باشد. اين کارکرد صـرف انـرژي باعـث توليـد حرارت در بدن مي شود كه اين حرارت حدود 37 درجه سانتي گراد در حالت كار عادي بدن اسـت . به منظور ثابت نگهداشتن اين درجه حرارت بايد مقداري از انرژي كه در اثر اصطكاك در بدن بوجود مي آيد دفع شود و براساس تجربه ثابت شده كه وقتي فعاليت انسان بطور عادي است، درجه حرارت محيط بايد كمتر از 18 درجه سانتيگراد و با رطوبت نسبي حدود 40 %تا 60 %باشد تـا يـك محـيط ايده آل براي او فراهم شود. کولر اینورتر خرید کولرگازی / عیب یابی کولر گازی / اجزای کولر گازی کولرایستاده

تبرید

كلمه تبريد به معناي سرما مي باشد يعني از بين بردن يا عدم گرما را سرما مي ناميم .اصولا انتقال گرما از محيط گرمتر به محيط سردتر بصورت طبيعي وخودبخود صورت مي پذيرد. اما انتقال گرما از محيط سرد به محيط گرم (عمل سرما ساز) مي بايستي از طريق مكانيكي صورت پذيرد. تبريد مراحلي است كه طي آن ، دماي فضايي مشخص يا يك جسم ، به پايين تر از دماي محيط اطراف مي رسد . يا به عبارت ديگر : جذب حرارت از فضاي مشخص و دفع آن حرارت به محيط خارج را تبريد مي گويند . طي چند سال اخير كولرهاي گازي دو تكه (اسپليت يونيت) به عنوان يك وسيله خنك كننده و تكنولوژي نوين مطرح شده اند و كاربرد آنها گسترش يافته است .اين دستگاه خنك كننده، توان گرمايش را نيز داشته و مي توان آن را جايگزين تاسيسات مركزي چون ديگ بخار، چيلر ابزوربشن، برج خنك كننده، پمپها و تجهيزات وابسته كرد رويكرد روزافزون به كولر گازي دو تكه (اسپيليت يونيت) و امكان جايگزيني آن به جاي سيستمهاي مركزي از طريق بررسي جوانب فني و اقتصادي، باعث رشد چشمگير استفاده از اين سيستم گرديده و توجه شماري از صاحبان و مجريان ساختان هاي نسبتاً بزرگ را به خود جلب نموده است. تهويه مطبوع چیست / کولرگازی / اسپلیت / تهویه مطبوع صنعتی / کولر زانتی / کولر گازی زانتی / اسپلیت / زانتی / zaneti / تهویه مطبوع خانگی

اطلاعات کولر گازی / کولرگازی / اسپلیت / اسپیلیت / کولر زانتی / کولر گازی زانتی / اسپلیت زانتی / زانتی / zaneti / تهویه مطبوع

فهرست