پشتیبانی و خدمات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پشتیبانی و خدمات
زانتی / کولر گازی / کولر زانتی / محصولات زانتی / کولر گازی ایستاده / سیستم های تهویه مطبوع خانگی / تهویه صنعتی / کولر انواع کولرهای گازی دیواری/ کولر ایستاده / کولر پنجره ای / داکت اسپلیت / zaneti
کد خطا داکت اسپلیت اینورتر زانتی
کد خطا داکت اسپلیت دورثابت زانتی
کد خطای کنترل دیواری داکت اسپلیت
کد خطا داکت اسپلیت اینورتر زانتی
علت خطاچراغ نشانگر عملکردتایمر شاخصکد خطا
عملکرد حافظه برد یونیت داخلی (EEPROM) صحیح نمی باشد1خاموشE0
نحوه اتصال سیم بندی ارتباطی یونیت داخلی و خارجی صحیح نمی باشد2خاموشE1
عملکرد فن یونیت داخلی صحیح نمی باشد4خاموشE3
عملکرد سنسور دمای اتاق (یونیت داخلی) صحیح نمی باشد5خاموشE4
سنسور دمای کویل اواپراتور بدرستی عمل نمی کند6خاموشE5
دستگاه دارای نشتی گاز است7خاموشEC
عملکرد هشدار دهنده سطح آب سینی درین صحیح نمی باشد8خاموشEE
نحوه اتصال سیم بندی یونیت های داخلی در حالت چند پنل صحیح نمی باشد (برای مدل های چند پنلِ است)9خاموشE8
نحوه اتصال سیم بندی یونیت های داخلی و یونیت خارجی صحیح نمی باشد (برای مدل های چند پنلِ است)10خاموشE9
عملکرد یونیت خارجی کار نمیکند11خاموشEd
محافظ اضافه بار فعال شده است (سیستم اورلود کرده است)1روشنF0
عملکرد سنسور دمای یونیت خارجی صحیح نمی باشد2روشنF1
عملکرد سنسور لوله کندانسور (یونیت خارجی) صحیح نمی باشد3روشنF2
سنسور دیس شارژ به درستی عمل نمی کند4روشنF3
عملکرد حافظه برد یونیت خارجی (EEPROM) صحیح نمی باشد5روشنF4
فن یونیت خارجی به درستی عمل نمی کند6روشنF5
عملکرد سنسور لوله اواپراتور (یونیت داخلی) صحیح نمی باشد7روشنF6
محافظ ماژول IPM اینورتر فعال شده است1چشمک زنP0
محافظ ولتاژ بالا / پایین دستگاه فعال شده است2چشمک زنP1
محافظ دمای بیش از حد بالای کمپرسور فعال شده است3چشمک زنP2
دمای هوای محیط بیرونی بسیار پایین است4چشمک زنP3
درایو کمپرسور به درستی عمل نمی کند5چشمک زنP4
برد یونیت داخلی و یونیت خارجی با یکدیگر مطابقت ندارند6چشمک زنP5
محافظ فشار پایین (Low-Pressure) کمپرسور فعال شده است7چشمک زنP6
عملکرد سنسور IGBT یونیت خارجی صحیح نمی باشد8چشمک زنP7
عملکرد یونیت داخلی صحیح نمی باشد11روشنFA
کد خطا داکت اسپلیت دورثابت زانتی
علت خطاچراغ نشانگر عملکردتایمر شاخصکد خطا
عملکرد حافظه برد یونیت داخلی (EEPROM) صحیح نمی باشد1خاموش E0
عملکرد فن یونیت داخلی صحیح نمی باشد4خاموشE3
عملکرد سنسور دمای اتاق (یونیت داخلی) صحیح نمی باشد5خاموشE4
سنسور دمای کویل اواپراتور بدرستی عمل نمی کند6خاموشE5
دستگاه دارای نشتی گاز است7خاموشEC
عملکرد هشدار دهنده سطح آب سینی درین صحیح نمی باشد8خاموشEE
سطح آب سینی درین پر می باشد3روشنF2
نحوه اتصال سیمهای یونیت داخلی صحیح نمی باشد11روشنFA
کد خطای کنترل دیواری داکت اسپلیت
علت خطاکد خطا
سیمهای ارتباطی بین کنترل دیواری و برد یونیت داخلی صحیح نمی باشدF0
فهرست